De meest gestelde vragen over Oefentherapie- Mensendieck 

1: Wat is het verschil tussen fysiotherapie en oefentherapie- Mensendieck?

Een oefentherapeut oefent met de patient volgens de methode Mensendieck vaak is dat met 2 spiegels erbij. Een fysiotherapeut kan ook massage geven als onderdeel van de behandeling. De verschillen zijn tegenwoordig ook tussen fysiotherapeuten en oefentherapeuten onderling wat groter omdat er meer specialisaties zijn. Bij twijfel neemt u contact op met de therapeut waar u naar toe wilt om te informeren of hij of zij uw klacht goed zou kunnen behandelen. Soms kan het voor uw klachten zinvol zijn om beide vormen van therapie na elkaar te volgen  en in goed overleg met de behandelaar. 

2: Wat is het verschil tussen oefentherapie Cesar en Mensendieck?

Marie Cesar was een leerling van Bess Mensendieck die na haar opleiding tot oefentherapeut- Mensendieck een eigen visie ontwikkelde. Zij vond de methode te statisch, wilde meer gebruik maken van hogere tempo's en ritmes. De laatste jaren zijn de verschillen tussen oefentherapeuten Cesar en Mensendieck kleiner geworden. Omdat oefentherapeuten de behandeling steeds meer evidence based, ofwel aangepast aan recente wetenschappelijke bevindingen uitvoeren. Daarom hebben de oefentherapeuten nu één vereniging de VVOCM.

3: Krijg ik oefentherapie vergoed?

Ja, Oefentherapie-Mensendieck wordt door alle aanvullende verzekeringen vergoed. Kinderen onder de 18 jaar en chronische aandoeningen worden vanuit de basisverzekering vergoed. Raadpleeg altijd van tevoren uw ziektekostenverzekeraar over de vergoedingen. Dit kan misverstanden voorkomen.

4: Heeft Mensendieck nog zin op mijn leeftijd?

Ja, het is mogelijk om nog op vergevorderde leeftijd actief bezig te zijn met uw houding en manier van bewegen. De therapeut stemt de behandeling af op uw klachten en de gevolgen daarvan in uw dagelijks leven. Of uw klachten daarmee overgaan hangt af van diverse factoren. De leeftijd is er slechts één van. Juist bij het ouder worden is het van belang uw lichaam soepel en sterk te houden. Wanneer u regelmatig oefent en gezond en bewust blijft bewegen, zult u daar zeker baat bij hebben. Heeft u nog vragen hierover, wendt u dan tot een oefentherapeut.

5: Is oefentherapie ook geschikt voor kinderen?

Ja, o.a. voor kinderen die problemen hebben met hun coördinatie. Er kan sprake zijn van een achterstand in de motorische ontwikkeling. Ook kan het zijn dat de wervelkolom niet helemaal recht groeit (scoliose, kyfose, lordose). Soms wordt dit door een schoolarts geconstateerd en stuurt die het kind door, of een huisarts verwijst naar een oefentherapeut- Mensendieck. Ook bv. na operaties waarbij er een disbalans is ontstaan tussen verschillende spiergroepen kan Oefentherapie- Mensendieck van nut zijn. Op een speelse manier kan de oefentherapeut het kind leren weer gebruik te gaan maken van bepaalde verzwakte spiergroepen. Tevens worden kinderen met astma behandeld door de oefentherapeut- Mensendieck.

6: Komt u ook op de werkplek kijken?

Ja, indien u dat wilt is dit mogelijk. Wanneer uw klachten sterk gerelateerd zijn aan uw werkomstandigheden kan een bezoek van een oefentherapeut aan uw werkplek nuttig zijn. De oefentherapeut kan aanwijzingen geven hoe uw werkplek ergonomisch verbeterd kan worden. Daarnaast is het nuttig om de geoefende werkhoudingen en bewegingen op de werkplek te herhalen met een oefentherapeut erbij. Zij/hij kan eventuele knelpunten signaleren en correcties geven. In sommige gevallen zijn er zoveel aanpassingen nodig dat de oefentherapeut- Mensendieck na een aantal weken nog eens op de werkplek terugkomt. Dit, om te kijken of alle adviezen en aanwijzingen ook goed uitvoerbaar zijn gebleken. Het is ten alle tijden belangrijk dat u uw nieuw aangeleerde houdingen en bewegingen ook daadwerkelijk m.b.v. ergonomisch goed ontwikkeld materiaal kunt uitvoeren. Dit voorkomt immers het terugkomen van uw klachten.

7: Hoeveel behandelingen heb ik nodig?

Hoeveel behandelingen u nodig heeft hangt af van de gestelde diagnose door uw verwijzer (huisarts of specialist).  Zo niet, dan kunt u in overleg met uw oefentherapeut-Mensendieck hier duidelijkheid in krijgen.

8: Heeft u mijn klachten al eens eerder behandeld?

Wanneer u er zeker wilt zijn dat uw oefentherapeut bekend is met uw klachtenproblematiek, raadpleeg dan uw huisarts of een oefentherapeut- Mensendieck in uw buurt. U kunt dan van tevoren vragen of u met uw klacht aan het juiste adres bent. U kunt ook de beroepsorganisatie van oefentherapeuten- Mensendieck, de VVOCM bellen. Tel: 030-2625627. Tussen 9.00 en 16.00 uur of mail naar info@vvocm.nl

9: Kan ik ook in een groep oefenen?

Ja, dit kan. Mensendieck Praktijk Osdorp geeft onder andere groepsbehandeling bekkenpijn en groepsbehandelingen voor mensen met gewrichtsklachten in de oefenzaal waar diverse fitnessapparatuur aanwezig is. Of u mee kunt doen in een groepsbehandeling is afhankelijk van de ernst van uw klachten. Er zal altijd eerst een individuele intake plaatsvinden.