Waarborging kwaliteit

Wij vinden het van belang om alle patiënten in onze praktijk de best mogelijke behandeling te kunnen bieden. Om de kwaliteit te waarborgen is elke therapeut verplicht aan bijscholing te doen, stagiaires te begeleiden en intercollegiaal overleg te voeren, zodat men op de hoogte is van de nieuwste ontwikkelingen.

Registratie kwaliteitsregister

Alle therapeuten in deze praktijk zijn geregistreerd in het register van de Stichting Kwaliteitsregister Paramedici en dragen iedere 5 jaar zorg voor de herregistratie in het kwaliteitsregister.

Lid beroepsvereniging

Victorien Barendrecht is lid van de beroepsvereniging voor oefentherapeuten

VvOCM.

Patiententevredenheidsonderzoek

Na behandeling krijgt iedere patient de gelegenheid om een patiententevredenheidsonderzoek in te vullen. De uitkomst van deze onderzoeken wordt jaarlijks geëvalueerd. De uitkomst gebruiken wij om verbeteringpunten op te sporen voor onze behandeling en praktijkvoering.

Klachtenregeling

Heeft u een klacht over uw oefentherapeut Mensendieck? U kunt er iets mee doen. Kijk hier voor de Klachtenprocedure.

kwaliteitsregister.png

Ook landelijk scoort de oefentherapeut hoog
Steeds meer mensen met lichamelijke klachten vinden de weg naar een oefentherapeut. Met een reden: bijna de helft van de cliënten scoort de behandeling met ‘zeer goed’ en meer dan 80% adviseert de therapie aan anderen. Dat oefentherapie een effectieve behandelmethode is, krijgt ook steeds meer wetenschappelijke onderbouwing. De Gezondheidsraad concludeerde dat een grote groep mensen met lichamelijke klachten zich in het dagelijks leven beter kan redden na behandeling door de oefentherapeut.