Privacy verklaring

Mensendieck Praktijk Osdorp gevestigd op de Reimerswaalstraat 5, 1069 AE Amsterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. De praktijk gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Op de registratie is de “Wet op Bescherming Persoonsgegevens van toepassing. Voor vragen kunt u bellen of mailen naar: info@oefentherapie-mensendieck.com  06-11450814

Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam en voorletters;
 • BurgerServiceNummer (BSN);
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer(s);
 • E-mailadres;
 • Huisarts;
 • Verwijzer;
 • Polisnummer zorgverzekering + soort aanvullende verzekering;
 • Legitimatiegegevens;
 • Gegevens van belang voor de behandeling Oefentherapie;
 • Aanvullende informatie over uw gezondheid en klachten. Alleen gegevens die te maken hebben met de behandeling worden in het medisch dossier opgeslagen;
 • Wij zullen alleen gegevens verzamelen van cliënten die jonger zijn dan 16 jaar als er toestemming is van ouders of voogd.

De praktijk kan de gegevens verwerken voor de volgende doelen:

 • Het verlenen van oefentherapeutische zorg;
 • Het declareren van verleende oefentherapeutische zorg bij de patiënt of zorgverzekeraar;
 • Ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden;
 • U te bellen of te mailen om bv een afspraak te maken of te verzetten;
 • (Wetenschappelijk) onderzoek (volledig geanonimiseerd).

Bewaartermijn:

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Op grond van de Wet op de geneeskundige op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) hanteren wij een bewaartermijnen van 15 jaar.

Gebruik van cookies:

Mensendieck Praktijk Osdorp gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 Hoe de praktijk uw gegevens beveiligt

Mensendieck Praktijk Osdorp neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Dit eisen wij ook van de partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.Software-updates zijn geactualiseerd. De website is voorzien van SSL certificaat. Dit kunt u zien aan de adresbalk 'https' en het hangslotje in de adresbalk.Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u  zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.  – De gegevens worden verwerkt met Winmens software voor het bijhouden van het Electronisch Patienten Dossier ( EPD ). Voor rapportage naar artsen werkt de praktijk met zorgmail en Zimbra.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen;

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mensendieck Praktijk Osdorp en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.  Indien u een afschrift wenst van uw medisch dossier dan is dat mogelijk (wet 2020).

U kunt bij ons een verzoek indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens indienen.

Recht op vernietiging

U kunt vragen (een deel van) uw gegevens te vernietigen. Binnen drie maanden moet dit verzoek uitgevoerd worden tenzij aannemelijk gemaakt kan worden dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan uzelf, of omdat een wet verplicht tot bewaring.

Gegevens die ingevoerd zijn via het contactformulier van onze website  worden alleen voor het doel waarvoor de bezoeker ze achterlaat gebruikt. Als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het maken van een afspraak of het aanvragen van informatie, dan worden deze gegevens niet gebruikt voor andere doeleinden (conform artikel 9 Wbp juncto artikel 11  Wbp).

Op onze website staan links naar andere websites. Over die sites heeft de praktijk geen zeggenschap. Andere websites kunnen een eigen privacyverklaring hanteren. Geadviseerd wordt daarvan goed kennis te nemen bij het bezoek aan de betreffende websites. De praktijk is niet verantwoordelijk voor de informatie die wordt verstrekt of verkregen door de gelinkte websites of voor enig ander gebruik van die websites.

De praktijk behoudt zich het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Privacyregelement mei 2018